Noutati si promotii

Am lansat aplicatia pentru mobile - VreauATM

Comparatie

Credite selectate pentru comparatie:

Mergi la comparatie

Termeni si conditii

Alvigo S.R.L. va face cunoscute termenii si conditiile in care este permisa utilizarea acestui site. In situatia in care nu sunteti de acord cu acestea, va rugam sa nu folositi serviciile oferite prin intermediul site-ului www.VreauCredit.ro

1. Aspecte generale privind site-ul

1.1. Termeni folositi

 • Serviciu - posibilitatea utilizatorului de a avea acces la date si informatii furnizate in cadrul site-ului www.VreauCredit.ro
 • Utilizator - orice persoana interesata de continutul acestui site

1.2. Securitate

Echipa site-ului www.VreauCredit.ro nu poate garanta ca informatia pe care utilizatorul o primeste sau o trimite folosind serviciul va fi permanent in siguranta, nefiind astfel la adapostul infractiunilor de pe internet. Pe durata transmiterii informatiei prin Internet, terte persoane ar putea sa o intercepteze.

1.3. Modificarea termenilor si conditiilor

Alvigo S.R.L. poate modifica prezentele conditii la anumite intervale de timp fara a anunta utilizatorul, ele fiind aduse la cunostiinta utilizatorului prin intermediul site-ului www.VreauCredit.ro. Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site.

1.4. Drepturile de autor

Utilizatorul ia la cunostinta in mod expres faptul ca toate desenele, logo-urile si simbolurile asociate si combinatii ale acestora cu oricare cuvant sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt marci inregistrate ale firmei Alvigo S.R.L. sau ale companiilor partenere.

1.5. Forta majora si litigiile

Alvigo S.R.L nu este responsabila pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute in aceste conditii, ca rezultat al unei cauze aflate in afara controlului sau (evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, etc.). Prin accesarea acestui site, utilizatorul accepta ca acest contract si orice litigiu legat de el sunt guvernate si interpretate in concordanta cu legile Romaniei, iar utilizatorul admite sa se supuna jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti de pe teritoriul Romaniei.

2. Drepturile si obligatiile utilizatorului

2.1. Drepturi

 • Utilizatorul are dreptul de a avea acces gratuit la serviciile oferite de catre Alvigo S.R.L. prin intermediul site-ului www.VreauCredit.ro
 • Utilizatorul poate fi tot timpul informat asupra tuturor detaliilor relative la serviciile oferite de Alvigo S.R.L., beneficiind astfel de transparenta caracteristica firmei noastre

2.2. Obligatii

 • Utilizatorul va folosi site-ul numai in scopuri legale astfel:
  • nu va modifica, transmite, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site
  • nu va folosi serviciul oferit prin intremediul acestui site pentru a transmite sau a receptiona materiale care au un continut ilegal, imoral, obscen, vulgar, defaimator sau amenintator
  • nu va desfasura activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de tipul "Denial of Service". Utilizatorii care violeaza securitatea sistemelor sau retelelor vor fi actionati in instanta, intrand sub incidenta penala
 • In cazul in care utilizatorul va incalca (deliberat sau involuntar) conditiile stabilite in acest site, Alvigo S.R.L. va fi exonerat de raspundere cat priveste orice pretentie ridicata de catre utilizator sau de catre un tert, directa sau indirecta, rezultata din sau legata in orice fel de folosirea sau gradul de performanta al serviciilor oferite prin acest site. Raspunderea apartine in intregime utilizatorului

3. Politica de Confidentialitate

Prezentare Operator date

Alvigo S.R.L. ("VreauCredit.ro, Sigurama.ro, VreauCard.ro etc") prelucrează date cu caracter personal în calitate de Operator de date conform prevederilor Regulamentului 679/2016 UE și Legii 190/2018. Alvigo respectă interesele personale ale clienților săi şi ale vizitatorilor ce accesează Site-ul .

Definiții

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din Articolul 4 din Regulamentul General al Uniunii Europene privind Protecția Datelor.

Date cu Caracter Personal

Orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici în ceea ce privește identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice. Datele cu Caracter Personal includ adresa de e-mail a unei persoane fizice, numărul de telefon, informațiile biometrice (cum ar fi amprentele digitale), datele despre locație, adresa IP, informațiile despre sănătate, credințele religioase, numărul de Securitate Socială, starea civilă etc.

Date cu Caracter Personal Sensibile

Deosebit de sensibile în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale, în cazul în care divulgarea unor astfel de date ar putea conduce la daune fizice, pierderi financiare, prejudicii ale reputației, furt de identitate sau fraudă sau discriminare etc. Datele cu caracter personal sensibile includ, dar nu se limitează la datele cu caracter personal care dezvăluie rasa sau originea etnică, opinia politică, credința religioasă sau filozofică sau apartenența la un sindicat, precum și date genetice, date biometrice (amprentă) în scopul identificării unice a unei persoane fizice și date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Prelucrare

O operațiune sau un set de operațiuni care se efectuează pe Datele cu Caracter Personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, transmiterea, diseminarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

Operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopul și mijloacele de Prelucrare a Datelor cu caracter personal.

Operator asociat

Orice persoana juridica care împreuna cu alte persoane juridice stabilesc scopurile si mijloacele prelucrării.

Persoana Împuternicită

Persoana fizică sau juridică care executa operațiuni de prelucrare asupra datelor cu caracter personal în numele si la indicațiile exacte ale unui Operator de date.

Scopul colectării de date cu caracter personal

Alvigo va colecta direct de la persoana vizată prin intermediul formularelor on-line existente pe site ,informații necesare pentru :

 • - efectuarea evaluării exigibilității solicitantului cu privire la obținerea unui produs bancar (cere de credit,sau card) ;
 • - obținerea unei cotații pentru produse de asigurare;
 • - informarea clienților privind stadiul aplicației ;
 • - prezentarea răspunsurilor și ofertelor personalizate prezentate de către Operatorii noștri Asociați ;
 • - analizării traficului efectuat pe site;
 • - monitorizarea funcționării aplicațiilor;
 • - îmbunătățirii serviciilor noastre;
 • - transmiterea de newsletter și felicitări cu ocazia sărbătorilor sau a zilei onomastice;


Terțe persoane ce vor avea acces la datele personale

Alvigo poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către Operatorii săi Asociați sau Persoanelor Împuternicite, companii cu care se afla in relații de parteneriat, aflate sau nu pe teritoriul Uniunii Europene, dar numai in temeiul unui acord de prelucrare a datelor personale asumat, prin care se garantează siguranța și condițiile privind prelucrarea datelor personale se face conform legislației europene si naționale aflate in vigoare, după cum urmează:

 • - unități bancare partenere;
 • - instituții financiare non bancare ;
 • - societăți de asigurare și reasigurare;
 • - furnizori de servicii de marketing și telemarketing;
 • - furnizori de servicii de curierat;
 • - alte Persoane Împuternicite ce acționează în numele și interesului legitim al Operatorului;
 • - instituțiile statului în baza și în limitele prevederilor legale în baza unor cereri expres formulate;


Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele colectate se păstrează doar atât timp cat este nevoie pentru a fi folosite in atingerea scopurilor descrise mai sus. In consecința, datele cu caracter personal colectate pot fi păstrate de exemplu ,pe perioada exercitării unui contract, cu excepția acelor date si informații necesare in cadrul unei proceduri litigioase, îndeplinirii unor obligații legale ale operatorilor , arhivarea in scopuri statistice sau în alte situații prevăzute de lege. Aceste date vor fi anonimizate sau șterse după caz daca motivele legale de prelucrare nu mai subzista.

  In orice moment utilizatorul poate cere retragerea consimțământului și ștergerea tuturor datelor personale in baza unei solicitări scrise adresate Alvigo prin intermediul e-mail la : contact.dpo@vreaucredit.ro


Drepturile persoanelor vizate

Prin citirea prezentei Politici de Confidențialitate vă rugăm să luați la cunoștință drepturile prevăzute de lege, respectiv :

 • • dreptul de acces la datele personale ;
 • • dreptul la rectificare ;
 • • dreptul de stergere a datelor « de a fi uitat ;
 • • dreptul la restrictionarea prelucrarii ;
 • • dreptul la portabilitatea datelor ;
 • • dreptul de a obiecta ;
 • • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare ;
 • • dreptul de se adresa justiției sau A.N.S.P.D.C.P. ,in caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul (UE) nr.679/2016.


Măsuri tehnice & organizatorice

Alvigo a luat toate măsurile tehnice și organizatorice ce se impun , folosind softuri și sisteme de ultimă oră , pentru a asigura un mediu de siguranță vizitatorilor ce navighează pe site-ul nostru si în vederea asigurării bunei funcționări a aplicațiilor ON-LINE, răsplătind astfel încrederea acordata de clienți și vizitatorii noștrii.

Sistemele informatice si procedurile software pe care se bazează funcționarea Site-ului colectează, informații necesare pentru asigurarea bunei funcționări a protocoalelor de comunicare pe Internet. Acest tip de informații nu sunt asociate cu subiecți identificabili, dar, prin natura lor, ar putea, in cazuri speciale prevăzute de lege, să conducă la identificarea utilizatorilor. In aceasta categorie de date intra adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URI ale resurselor accesate, orarul vizitei tale, metoda utilizata pentru a interoga serverul, dimensiunea fișierului accesat, codul numeric care indica stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.) si alți parametri referitori la sistemul de operare si la mediul informatic al utilizatorului. Te informam ca atunci când vizitezi Site-ul, serverul înregistrează automat toate aceste date, așa cum se întâmplă in cazul tuturor operatorilor. Datele indicate vor fi utilizate doar în scopuri statistice anonime in legătura cu folosirea Site-ului, si pentru a-i putea controla corecta funcționare. Datele ar putea sa fie utilizate si in vederea stabilirii răspunderii in cazul săvârșirii unor infractiuni informatice, cu scopul principal de a va garanta securitatea și siguranța in timpul navigării dvs.

Alvigo nu promoveaza SPAM-ul !

Alvigo colecteaza si prelucreaza datele comunicate de clienti numai in scopul prevazut si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Responsabil cu Protecția Datelor

Pentru informații suplimentare legate de Protecția Datelor cu caracter personal și a modului cum au fost implantate principiile GDPR în societatea noastră, va rugam sa ne transmiteți un e-mail la : adrian.magda@gdprservicii.ro si va vom răspunde in cel mai scurt timp.

Prevederi finale

Prin completarea datelor în formularele online prezentate pe site declarați ca sunteți de acord și acceptați in mod voluntar includerea în baza de date Alvigo, si va exprimați acordul ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate conform prezentei Politici de Confidențialitate.

Politica de Confidențialitate poate suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului Politica de Confidențialitate, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea site-ului ulterior modificărilor din cadrul Politicii de Confidențialitate , noile prevederi se vor considera implicit acceptate.

4. Limitarea raspunderii Alvigo S.R.L.

Alvigo S.R.L. nu ofera nici o garantie ca:

 • serviciul va fi furnizat neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori
 • orice eroare de program va fi corectata
 • serviciul sau serverul care il pune la dispozitia utilizatorilor este lipsit de virusi sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor si nu poate fi responsabil de vreo actiune pe care o intreprindeti pe baza respectivelor informatii sau a serviciului

Utilizatorul va fi singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care este accesat serviciul sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descarcarea oricaror materiale. Orice material descarcat sau obtinut in alt fel de pe acest site poate fi folosit doar pe riscul propriu al utilizatorului.

Toate informatiile prezentate despre ofertele tertilor sunt introduse in cadrul site-ului direct de catre acestia sau sunt preluate din documente publice ale acestora. Orice tert poate aduce modificari ofertelor sale si este posibil ca aparitia acestor modificari in cadrul site-ului www.VreauCredit.ro sa fie decalata.

Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o oferta sau cerere de cumparare sau vanzare a vreunui instrument financiar. In special, preturile, valori ale dobanzilor sau evaluarile prezentate pe acest site sunt doar orientative si nu constituie o oferta a companiei Alvigo S.R.L. sau a unui tert de a cumpara sau a vinde vreun instrument financiar la acel pret. Desi s-au luat masuri pentru a ne asigura ca informatiile prezentate pe site-ul www.VreauCredit.ro sunt adevarate in momentul publicarii, Alvigo S.R.L. sau orice tert care este prezent pe acest site, nu este responsabil pentru claritatea sau gradul de completare ale acestora. Materialele de pe aceast site pot fi modificate fara avertizari prealabile.

 

Vizitarea in continuare a acestui site presupune ca ati citit si ca sunteti in totalitate de acord cu termenii si conditiile impuse de Alvigo S.R.L.

Calculator credite

Poti calcula venitul necesar, creditul maxim sau rata lunara ca sa descoperi unde te incadrezi.

Calculeaza

Aplica online

Alatura-te celor peste 100.000 de utilizatori care au aplicat deja. E gratuit, simplu si rapid!

Aplica