Virament

Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Domenii:

Credite recomandate
1 / 1